PIDÄ HUOLTA MIELESTÄ

ALL

 1. mny-brave-together-image-frame

  MITÄ MIELENTERVEYS ON?

  Hyvä mielenterveys määritellään hyvinvoinnin tilaksi, jossa jokainen voi toteuttaa omat potentiaalinsa, kestää normaalia arjen stressiä, työskennellä tuottavasti sekä osallistua yhteisönsä toimintaan. (Lähde: Maailman terveysjärjestö, WHO).

  Kuten fyysisetkin sairaudet myös mielenterveyden haasteet koskettavat kaikkia iästä ja taustasta riippumatta. Mieli voi järkkyä esimerkiksi elämän vastoinkäymisten seurauksena, mutta aina pahaan oloon ei ole selkeää syytä. Ihminen voi tuntea itsensä yksinäiseksi tai alakuloiseksi tai arki voi tuntua raskaalta. Olivat haasteet minkälaisia tahansa, usein puhuminen jonkun kanssa auttaa.

 2. practiceselfcare-image-border2

  MITÄ AHDISTUS ON?

  Ahdistuneisuus on tunnetila, johon voi liittyä jännitystä, pelkoa, levottomuutta, huolestuneisuutta tai jopa paniikin tai kauhun kokemus. Ajoittaisina pelko ja lievä ahdistuneisuus ovat arkipäiväisiä, kaikkien elämään joskus kuuluvia tunteita. Jos ahdistus ja tuskainen olotila jatkuu, kannattaa hakea apua.
  https://sekasin.fi/

 3. practiceselfcare-image-border1

  MILTÄ MASENNUS NÄYTTÄÄ?

  Arkipuheessa masennukseksi saatetaan joskus kutsua elämään normaalisti kuuluvia, ohimeneviä pettymyksen, väsymyksen, alakuloisuuden ja surullisuuden tunteita. Nämä tunteet auttavat yleensä ihmistä muuttumaan ja kehittymään eikä niiden kohtaamiseen tarvita hoitoa. Jos mieliala on ollut pitkään matalalla, sinulla on uneen tai syömiseen liittyviä ongelmia tai huomaat ajatusten kietoutuvan negatiivisten asioiden ympärille, kannattaa aina hakea apua.
  https://mieli.fi/tukea-ja-apua/

 4. practiceselfcare-image-border3

  KUN ON PAHA OLO

  Paha olo voi olla masentuneisuutta tai ahdistuneisuutta, mutta joskus sen selkeä tunnistaminen ja sanoittaminen voi olla vaikeaa.Pahaan oloon saattaa liittyä huolta, määrittelemätöntä uhan tunnetta tai kokemus avuttomuudesta ja toivottomuudesta. Jos paha olo alkaa hallita elämää ja rajoittaa toimintakykyä, on hyvä yrittää hakeutua keskustelemaan tilanteesta. Vaikeista kokemuksista puhuminen saattaa helpottaa ja jäsentää omia ajatuksia. 

  Omaa oloa voi myös helpottaa arkisilla asioilla. Muutos ei välttämättä tapahdu nopeasti, mutta tilanteen tiedostaminen ja toimeen ryhtyminen antaa mielellemme myönteisen signaalin ja alkaa suunnata huomiota ratkaisuja kohti.

HYVÄÄ MIELIALAA YLLÄPITÄVÄT:

- sosiaaliset suhteet
- riittävä uni
- sopiva määrä liikuntaa
- säännöllinen syöminen ja terveellinen ruoka


MITEN OMAAN MIELIALAAN VOI VAIKUTTAA?

- Etsimällä omanlaisen tavan purkaa stressiä ja vahvistaa hyvinvointia
- Tarkastelemalla asioita eri näkökulmista
- Suuntaamalla ajatuksia tulevaisuuteen
- Toteuttamalla omia vahvuuksia

Lähde: https://mieli.fi/vaikea-elamantilanne/paha-olo-vaatii-huomiota/
Hoppsan, det ser ut som att du inte har loggat in! Vänligen logga in eller skapa ett nytt konto. Or skapa ett nytt konto.